Pagines

divendres, 7 de juliol de 2017

VisualArt Informació

  INAUGURACIÓ AL SETEMBRE AMB L'INICI DEL CURS ESCOLAR  2017-18

VINE A CONÈIXER-LA!!!!!

video


Convertir una imatge en dibuix de línia de contorn


  • Duplicar capa
  • Capa 0 (fondo)-imagen-modo-escala de grises-no acoplar
  • Capa 1(fondo copia)-sobreexponer color (en propiedades de capa)-imagen-ajustes-invertir-filtro-desenfoque gaussiano (1 pixel)-repetir la acción (varias veces)
  • Combinar capas visibles-convertir a RGB-imagen-ajustes-tono/saturación-colorear
  1. Duplicar capa (de la imatge triada).
  2. Imatge-Ajustes-Invertir
  3. Capes-sobreexposició de color
  4. Filtre-desenfoque gaussiano
  5. Capes-cercle B/N-saturació
  6. Enfosquir-cercle B/N-nivells